Цей довідник ні за яких умов не може замінити кваліфікованого лікаря і не призначений для того, щоб в його відсутність ставити діагноз і призначати лікування. Але інформація, зібрана на цих сторінках, дуже корисна кожному, оскільки просвітництво не може принести шкоду. А обширена інформація по профілактиці допоможе уникнути багатьох хвороб.

Геморагічний інсульт

Геморагічний інсульт – спонтанне (нетравматичний) крововилив у порожнину черепа. Термін «геморагічний інсульт» використовують, як правило, для позначення внутрішньомозкового крововиливу, що стався в результаті будь-якого судинного захворювання головного мозку: атеросклерозу, гіпертонічної хвороби і амілоїдних ангіопатії.

Етіологія і патогенез

Причинами розвитку геморагічного інсульту можуть бути різні патологічні стани і захворювання: аневризма, артеріальна гіпертензія різна генезу, судинна мальформація центральної нервової системи, васкуліт, системні захворювання сполучної такни. Крім того, крововилив може відбуватися при лікуванні фібринолітичних засобами і антикоагулянтами, а також в результаті зловживання таких препаратів як кокаїн, амфетамін.

Найчастіше Гемморагіческій інсульт трапляється при амілоїдних ангіопатії та гіпертонічної хвороби, коли відбуваються патологічні зміни артерій і артеріол паренхіми мозку. Тому результатом геморагічного інсульту при ЦИХ захворюваннях найчастіше стають внутрішньомозкові крововиливи.

Класифікація геморагічного інсульту

Внутрішньочерепні крововиливи класифікують в залежності від локалізації вилилась крові. Розрізняють такі види крововиливів:

  • внутрішньомозкові (паренхіматозні)
  • субарахноїдальні
  • вентрикулярна
  • змішані (субарахноїдального-паренхіматозно-вентрикулярна, паренхіматозно-вентрикулярна та ін)

Клінічна картина геморагічного інсульту

Для геморагічного інсульту характерний гострий початок, найчастіше на тлі високого артеріального тиску. Крововилив супроводжується гострим головним болем, запаморочення, нудотою, блювотою, Швидкими розвитком осередкових симптомів, після чого слід прогресуюче зниження рівня неспання – ось помірного оглушення до розвитку коматозного стану. Початок субкортікальних крововиливів може супроводжуватися епілептиформними припадком.

Характер осередкових неврологічних симптомів залежить від локалізації гематоми. Серед найбільш частих симптомів слід зазначити геміпарези, Лобові симптоми у вигляді порушення пам'яті, поведінки, критики, порушення чутливості й мови.

Велику роль у стані пацієнта відразу після крововиливу, а також у наступні дні грає вираженість загальномозкових і дислокаційних симптомів, обумовлених обсягом внутрішньомозковий гематоми та її локалізації. У разі великого крововиливу і крововиливи глибинної локалізації в клінічній картині вельми швидко проявляється вторинна стовбурова симптоматика (як наслідок дислокації мозку). При крововиливах у стовбур мозку і обширних гематомах мозочка спостерігається швидке порушення вітальних функцій і свідомості. Найважче Друга протікає крововиливу з проривом в шлуночкову систему, коли проявляються менінгеальні симптоми, гіпертермія, горметоніческіе судоми, швидке пригнічення свідомості, розвиток стовбурових симптомів.

Перші 2,5-3 тижні після крововиливу – найбільш важкий період захворювання, так як на даному етапі тяжкість стану пацієнта обумовлена прогрессирующе набряком мозку, що проявляється у розвитку та наростанням дислокаційних і загальномозкових симптомів. Більш того, дислокації мозку і його набряк – основна причина смерті в гострому періоді захворювання, коли до вищевказаних симптомів приєднуються або декомпенсіруются були раніше соматичні ускладнення (порушення функції нирок і печінки, пневмонія, діабет та ін.) До початку четвертого тижня захворювання в тих, що вижили пацієнтів починається регрес загальномозкових симптомів і на перший план клінічної картини виходять наслідки вогнищевого ураження мозку, Які в подальшому визначать ступінь інвалідизації пацієнта.

Діагноз геморагічного інсульту

Основні методи діагностики геморагічного інсульту – МРТ, спіральна КТ або звичайна КТ головного мозку. Вони дозволяють визначити обсяг і локалізація внутрішньомозковий гематоми, ступінь дислокації мозку і супутнього набряку, наявність і область поширення крововиливу. Бажано проведення повторних КТ-досліджень, Щоб простежити еволюцію гематоми і стан мозкової тканини в динаміці.

Диференціальний діагноз

Перш за все, геморагічний інсульт необхідно диференціювати від ішемічного інсульту, Який трапляється найчастіше (до 85% від загального числа інсультів). Зробити це по одним тільки клінічно даними не представляється можливим, тому рекомендується госпіталізувати пацієнта в стаціонар з попередніми діагнозом «інсульт». При цьому в розпорядженні стаціонару повинно бути МРТ-та КТ-обладнання, Щоб якомога раніше провести обстеження. Серед характерних ознак ішемічного інсульту слід Звернути увагу на відсутність менінгеальних симптомів, повільне наростання загальномозкових симптомів. При ішемічному інсульті ліквор, досліджуваний з допомогою люмбальної пункції, має нормальний склад, при геморагічному – в ньому можливо зміст крові. Необхідна диференціація внутрішньомозкових гематом гіпертонічний генезу від гематом іншої етіології, крововиливів у вогнище ішемії і пухлини. При цьому велике значення мають вік пацієнта, локалізація гематоми в речовині мозку, анамнез захворювання. Локалізація гематоми в медіобазальних відділах лобової частки типово для аневризм мозкової / передньої сполучної артерії. При аневризмах внутрішньої сонної або середньої мозкової артерії гематома локалізована, як правило, в базальних відділах лобової і скроневої часток, прилеглих до сильвиевой щілини. За допомогою МРТ можна побачити саму аневризму, а також патологічні судини артеріовенозної мальформації. У разі підозри на розрив аневризми або артеріовенозної мальформації необхідне проведення ангіографічних обстеження.

Лікування геморагічного інсульту

Лікування геморагічного інсульту може бути консервативним або хірургічного. Вибір на користь того чи іншого способу лікування повинен бути заснований на результатах клініко-інструментальної оцінки пацієнта та консультації нейрохірурга.

Медикаментозна терапія проводиться неврологом. Основи консервативного лікування геморагічного інсульту відповідає загальним принципам лікування пацієнтів з будь-яким видом інсульту. При підозрою на геморагічний інсульт необхідно якомога раніше приступити до проведення лікувальних заходів (на догоспітальному етапі). У цей час основним завданням лікаря є оцінка адекватності зовнішнього дихання та серцево-судинної діяльності. Для корекції дихальної недостатності проводять інтубацію з підключенням ШВЛ. Порушення серцево-судинної системи полягають, як правило, в вираженій артеріальній гіпертензії, тому артеріальний тиск необхідно Нормалізувати якомога швидше. Одне з найважливіших заходів, які слід проводити після прибуття пацієнта в стаціонар – проведення терапії, спрямованої на зменшення набряку мозку. Для цього застосовують гемостатичні препарати і препарати, що зменшують проникність судинної стінки.

Коригую артеріальний тиск при геморагічному інсульті необхідно уникати різкого його зниження, так як такі значні зміни можуть ВИКЛИКАТИ зниження перфузійного тиску, особливо при внутрішньочерепної гематомі. Рекомендовані рівень АТ – 130 мм рт.ст. Для зниження внутрішньочерепного тиску застосовують салуретики у поєднанні з осмодиуретики. При цьому необхідно контролювати рівень електролітів у крові не рідше двох разів на добу. Крім вищевказаних груп препаратів, в ЦИХ ж метою застосовують внутрішньовенне введення колоїдних розчинів, барбітурати. Проведенню медикаментозне терапії геморагічного інсульту повинен супроводжувати моніторинг основних показників, які характеризують стан цереброваскулярної системи та Інших життєвоважливих функцій.

Хірургічне лікування. Рішення про хірургічних втручання повинно грунтуватися на кількох чинниках – локалізація гематоми, обсяг вилилась крові, загальний стан пацієнта. Численні дослідження не змогла дати однозначної відповіді про доцільність хірургічного лікування геморагічного інсульту. Згідно з деякими дослідженнями в певних групах хворих і при певних дослідженнях позитивний ефект операції можливий. При цьому основною метою оперативного втручання є можливість врятувати життя пацієнта, тому в більшості випадків операції проводять в самі найближчі терміни після крововиливу. Відстрочити операцію можна тільки в тому випадку, якщо її мета – видалення гематоми для більш ефективного видалення вогнищевих неврологічного порушень.

При виборі методу операції слід грунтуватися на локалізації та розмірах гематоми. Так, прямим транскраніальної способом видаляють лобарний і латеральні гематоми, а стереотаксичних, як більш щадним – у разі змішаного або медіально інсульту. Однак після стереотаксичної видалення гематоми рецидиви кровотечі виникають частіше, так як під час такої операції Ретельний гемостаз неможливий.

У Деяких випадках геморагічного інсульту крім видалення гематоми виникає необхідність у дренуванні шлуночків (зовнішні вентрикулярна дренажі), наприклад, у випадку масивним вентрикулярного крововиливу або оклюзійної водянки (при гематомі мозочка).

Прогноз при геморагічному інсульті

У цілому прогноз при геморагічному інсульті несприятливий. Загальний відсоток летальних результатів досягає сімдесяти, в 50% смерть настає після видалення внутрішньомозкових гематом. Основна причина летальних результатів – прогрессирующе набряк і дислокації мозку, другою за частотою причиною є рецидив крововиливи. Близько двох третин пацієнтів, які перенесли геморагічний інсульт, залишаються інвалідами. Основні чинники, що визначають перебіг і результат захворювання – обсяг гематоми, її локалізація в стовбурі мозку, прорив крові в шлуночки, порушення серцево-судинної системи, Попередні геморагічний інсульт, а також літній вік пацієнта.

Профілактика геморагічного інсульту

Основними профілактичних мерами, здатними запобігти розвитку геморагічного інсульту є своєчасне і адекватне медикаментозне лікування гіпертонічної хвороби, а також ліквідація факторів ризику її розвитку (гіперхолестеринемія, цукровий діабет, алкоголізм, паління).


Category: Нервові захворювання

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply